Livestream

      Geen reacties op Livestream

Uiteraard is er een Livestream om alle verrichtingen in het nestkastje te kunnen volgen. Als het donker is gaat de infrarode verlichting aan en is alles goed te volgen. Zodra het weer dag is en er voldoende licht in het nestkastje komt springt het beeld weer op kleur.