Start broedseizoen 2023

      Geen reacties op Start broedseizoen 2023

Alles is weer klaar voor het nieuwe broedseizoen. De techniek, het nestkastje, de beheerder van de website en de koolmezen. Het nestkastje is een klein beetje verschoven en wat hoger opgehangen, ook de katten in de buurt zien heel snel of er activiteiten zijn. De streamcapaciteit is flink verhoogd zodat meer mensen gelijktijdig kunnen meekijken.

Grote vraag is natuurlijk weer of er gebruik gemaakt gaat worden van het nestkastje. De afgelopen winter heeft er een koolmeesje in het nestkastje overwinterd dus dat moet toch goedkomen?

Dat doet het inderdaad en er wordt alweer flink geknutseld aan een nieuw nest. Kijken wat het dit jaar gaat worden!